Latest Post

Thẻ xanh EU là gì?

Thẻ xanh EU (Mục 18b (2) về Luật cư trú - AufenthG) là một giấy phép cư trú đặc biệt dành cho các học giả nước ngoài muốn làm việc có trình độ ở Đức. Bạn có thể tìm hiểu xem bạn có cần thị thực để vào Đức hay không trong phần “Ai...

Page 4 of 15 1 3 4 5 15

SOCIAL US

BÀI VIẾT MỚI