🇰🇷 DU HỌC HÀN QUỐC

Latest Post

Thẻ xanh EU

Thẻ xanh EU (Mục 18b (2) về Luật cư trú - AufenthG) là một giấy phép cư trú đặc biệt dành cho các học giả nước ngoài muốn làm việc có trình độ ở Đức. Bạn có thể tìm hiểu xem bạn có cần thị thực để vào Đức hay không trong phần “Ai...

Page 1 of 12 1 2 12