Thẻ: Đức (Germany)

Thị thực cho mục đích công nhận trình độ nghề nghiệp tại Cộng hòa Liên bang Đức Cho Bằng Cấp đào tạo ngoài Đức

Construction team on site, © colourbox.de Theo điều 16d Luật Cư trú Đức có thể cấp thị thực cho mục đích công nhận trình độ nghề nghiệp đào tạo tại nước ngoài. Xin lưu ý: Kể từ ngày 02/03/2020 chỉ có thể nộp hồ sơ xin cấp thị thực loại ...

Read more
Page 2 of 2 1 2